Czym jest cash flow?

white printer paper

Czym jest cash flow?

Finanse w firmie często pełne są wielu dość niezrozumiałych dla nas terminów. Warto zatem pochylić się nad kilkoma z nich, bo zazwyczaj oznaczają one naprawdę istotne i ważne operacje finansowe, na których musimy się znać, bez względu na to, czy zasadniczo wiemy cokolwiek na temat zarządzania i ekonomii, czy też nie bardzo. Jednym z takich pojęć jest właśnie cash flow.

Cash flow – najważniejsze informacje

Czym jest ten cash flow? Otóż jest bardzo ważny element sprawozdania finansowego firmy, plasujący się pod kątem istotności zaraz za bilansem oraz rachunkiem zysków i strat. Stanowi on bardzo przejrzyste i czytelne źródło informacji odnośnie zyskowności oraz płynności finansowej danej firmy.

Co istotne – nie każda firma zobowiązania jest taki rachunek prowadzić, co określają przepisy Ustawy o Rachunkowości. To jednak nie oznacza, że firmy tam niewyszczególnione nie mogą już przeprowadzać analizy cash flow.

Dlaczego cash flow może okazać się czasem bardziej skuteczne niż sama analiza rachunku zysków i strat? Otóż w przypadku cash flow liczą się tylko i wyłącznie faktycznie zaistniałe przepływy pieniężne, nie zaś jakieś oszacowane względnie wartości.

Co warto jeszcze wiedzieć o cash flow? Otóż do jej analizy brane są najczęściej pod uwagę 3 grupy działalności przedsiębiorstwa. Mowa tu o działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej.

Finanse dla niefinansistów szkolenie – doskonały pomysł!

Wiemy już zatem, że analiza cash flow może nam pomóc właściwie oszacować wartość firmy oraz jej sytuację na rynku. Pytanie tylko, jak ją w zasadzie przeprowadzić? Otóż to niestety jest już poważniejsze zagadnienie, którego nie da się tak pokrótce opowiedzieć.

Dlatego też właśnie naprawdę warto zainwestować w szkolenie finanse dla niefinansistów – na nim zostaną poruszone najważniejsze kwestie dotyczące właśnie sposobu przeprowadzania najważniejszych analiz finansowych itp. W tym zakresie warto także zainwestować w szkolenie controlling finansowy, które da nam umiejętności i wiedzę, jak na bieżąco kontrolować finanse w firmie.