Czas pracy w praktyce i teorii

Photo By Agê Barros

Szkolenie z czasu pracy w ujęciu zarówno teoretycznym jak i praktycznym skierowane jest przede wszystkim do tych osób, które w swojej zawodowej pracy są praktykami z zakresu kadr i płac. Szkolenie będzie efektywne również w przypadku wszystkich tych osób, które przygotowują się dopiero do pracy na stanowiskach związanych z obsługą kadr i płac.

Głównym celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy. Na tego typu szkoleniach uczestnicy zapoznani zostaną również z alternatywnymi systemami pracy, które doskonale sprawdza się w przypadku wielu przedsiębiorstw.

Tematyka szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z wydłużaniem okresów rozliczeniowych oraz indywidualnym rozkładaniu czasu pracy (w zależności od potrzeb danego stanowiska).

Podstawowa tematyka szkoleń związanych z organizacją czasu pracy wygląda w sposób następujący:

  • Jak wprowadzić w ramach jednego przedsiębiorstwa kilka różnorodnych systemów pracy oraz rozkładu czasu pracy pomiędzy poszczególne stanowiska, dość znacząco się pomiędzy sobą różniące specyfiką
  • Planowanie i organizacja czasu pracy całego zespołu przy zmiennych warunkach pracy (uzależnionych między innymi od pory roku i warunków atmosferycznych – to zagadnienie jednak nie będzie praktyczne w zastosowaniu w przypadku wszystkich branż).
  • Zasady wypłacania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nadliczbowych godzinach.
  • Czym jest przestój i w jaki sposób można go uniknąć?
  • Jakie są zyski związane z wprowadzaniem optymalnego systemu i rozkładu czasu pracy.
  • Jakim sposobem można wydłużyć okresy rozliczeniowe, pamiętając jedna o zachowaniu zasad związanych z bezpieczeństwem oraz zachowaniem zdrowia pracowników.
  • Zasady stosowania indywidualnego okresu rozliczeniowego w przypadku przedłużonego (z różnych przyczyn) okresu rozliczeniowego. W tego rodzaju okresie rozliczeniowym możliwe są zróżnicowane liczby godzin do przepracowania w poszczególnych miesiącach – opis sytuacji które to stwierdzenie obejmuje.